Energetika-Poschodoch

NOVÝ PORTÁL POSCHODOCH

WebPortal POSCHODOCH –  od 1.7.2021

Od 1.7.2021 spoločnosť Anasoft spúšťa upgrade

portálu  „POSCHODOCH“ . 

Ide o vynovený informačný portál služieb pre zákazníkov systému DOMUS, s napojením na údajovú databázu o užívateľoch bytov a nebytových priestorov. Webový portál  sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre ich užívateľov (vlastníkov alebo nájomcov). Údaje sú sprístupnené z informačného systému DOMUS, ktorý využíva aj naše družstvo pre správu bytových domov. Každý užívateľ prihlásený na webportál má prístup k prezeraniu výstupných zostáv za svoje byty a nebytové priestory. Priamo z pohodlia domova je možnosť získať informácie o aktuálnom zálohovom predpise, zrealizovaných platbách, upomienkach, ročnom vyúčtovaní  a o ďalších informáciách. Prihlasovanie do portálu sa vykoná pomocou prístupového loginu a hesla. Registrácia prebieha štandardným spôsobom cez menu registrácia – kliknite hore na obrázok, je aktívnym linkom. Potrebný registračný kód si  nájdete na prvej strane dole, v doručenom ročnom vyúčtovaní nákladov za byt  rok 2020.