Kontakty

Riaditeľka:
Ing. Mrižová
Sekretariát riaditeľa:
Korcová
Tel.038 5368576
Mob.0911658436
Tel./Fax:
038 5323245riaditel@sbdtopolcany.sk

sekretariat@sbdtopolcany.sk
Vedúca ekonomického úseku:
Ing. Marková


Tel.038 5368572


jana.markova@sbdtopolcany.sk
Ekonomické oddelenie:
Ďuríková
Korčeková
Kučerková

Tel.038 5368571
Tel.038 5368571
Tel.038 5368573

sidonia.durikova@sbdtopolcany.sk
adriana.korcekova@sbdtopolcany.sk
aneta.kucerkova@sbdtopolcany.sk
Zákaznícke centrum:
Klačanská, Bartošeková

Tel.038 5323242


daniela.klacanska@sbdtopolcany.sk
Vedúca technického oddelenia:
Vožďárová


Tel. 038 5368570lucia.vozdarova@sbdtopolcany.sk
Stavebný dozor:
Hruška
Tel.038 5368570
Mob: 0903219816

ludovit.hruska@sbdtopolcany.sk
Technické oddelenie:
Nový

Šebová
Trudman
Tel.038 5323243
Mob.0903231869

Tel.038 5368575

vladimir.novy@sbdtopolcany.sk

iveta.sebova@sbdtopolcany.sk
miroslav.trudman@sbdtopolcany.sk

Stavebné bytové družstvo Topoľčany
Mojmírova 2, P.O.BOX 76
955 01 Topoľčany

IČO: 00174840
DIČ: 2021315241
IČ DPH: SK2021315241
Bankové spojenie: VÚB Topoľčany
číslo účtu: SK 4002000000000002118192

Stránkové hodiny

Každý Utorok v kancelárii na 1. poschodí nestránkový deň

 OBEDNÁ  PRESTÁVKA  OD  11:30  DO  12:00

PONDELOKod  7:30  do 15:00
UTOROKod  7:30  do 15:00 (Zákaznícke centrum)
STREDAod  7:30  do 17:00
 ŠTVRTOKod  7:30  do 15:00
 PIATOKod  7:30  do 13:00