Kontakty

Riaditeľ:                              Tel.038 5368576           riaditel@sbdtopolcany.sk

Hruška Ľudovít                   Mob.0903219816

poverený riadením

Sekretariát riaditeľa:  

Korcová Emília                  Tel.038 5323245           sekretariat@sbdtopolcany.sk

 

Vedúca ekonomického úseku:

Ing. Marková Jana           Tel.038 5368572            jana.markova@sbdtopolcany.sk

Ekonomické oddelenie:

Ďuríková Sidónia              Tel.038 5368571             sidonia.durikova@sbdtopolcany.sk

Korčeková Adriana          Tel.038 5368571             adriana.korcekova@sbdtopolcany.sk

Klačanská Daniela           Tel.038 5323242            daniela.klacanska@sbdtopolcany.sk

 

Zákaznícke centrum:

Bartošeková Dagmara   Tel.038 5323242

 

Technické oddelenie:

Kučerková Aneta               Tel.038 5368570           aneta.kucerkova@sbdtopolcany.sk

Stavebný dozor:                Tel.038 5368570

Hruška Ľudovít                     Mob.0903219816            ludovit.hruska@sbdtopolcany.sk

Technik:

Nový Vladimír                      Tel.038 5323243             vladimir.novy@sbdtopolcany.sk

                                                Mob.0903231869

Šebová Iveta                        Tel.038 5368575             iveta.sebova@sbdtopolcany.sk

Trudman Miroslav                                                           miroslav.trudman@sbdtopolcany.sk

Stavebné bytové družstvo Topoľčany
Mojmírova 2, P.O.BOX 76
955 01 Topoľčany

IČO: 00174840
DIČ: 2021315241
IČ DPH: SK2021315241
Bankové spojenie: VÚB Topoľčany
číslo účtu: SK 4002000000000002118192

Stránkové hodiny

   Pondelok: od 7.30 do  15.00
Utorok: od 7.30 do  15.00
Streda: od 7.30 do  17.00
Štvrtok: od 7.30 do  15.00
Piatok: od 7.30 do  13.00

V utorok len ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

Každý utorok v kancelárii na 1. poschodí nestránkový deň

 OBEDNÁ  PRESTÁVKA  OD  11:30  DO  12:00