Kontakty

Stavebné bytové družstvo Topoľčany
Mojmírova 2, P.O.BOX 76
955 01 Topoľčany

IČO: 00174840
DIČ: 2021315241
IČ DPH: SK2021315241
Bankové spojenie: VÚB Topoľčany
číslo účtu:

SK 4002000000000002118192

Stránkové hodiny

   Pondelok: od 7.30 do  15.00
Utorok: od 7.30 do  15.00
Streda: od 7.30 do  17.00
Štvrtok: od 7.30 do  15.00
Piatok: od 7.30 do  13.00

V utorok len ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

Každý utorok v kancelárii na 1. poschodí nestránkový deň

 OBEDNÁ  PRESTÁVKA  OD  11:30  DO  12:00