Ak  sa  rozhodujete pre dôveryhodného partnera na výkon správy Vášho bytového domu, je tu naša ponuka pre Vás. Kontaktujte nás  a  rozhodnete sa správne.
Stavebné bytové družstvo Topoľčany je správcom bytových domov a držiteľom osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU NA SLOVENSKU.
Okrem základnej činnosti správy zabezpečuje komplexnú obnovu bytových domov od prípravnej fázy až po kolaudáciu.

Oznamy


Oznamujeme Vám, že prevody bytov  do osobného vlastníctva v tomto roku vybavujeme len do 31.10. 2019, z dôvodu vytvorenia časového priestoru na zabezpečenie podkladov k vydaniu kvitancie od  SZRB Bratislava a splnenie zákonnej 30 dňovej lehoty k zápisu vkladu do katastra do 31.12.2019. V roku 2020 prijímame a vybavujeme žiadosti o prevody bytov do osobného vlastníctva  od 15. januára.

 Ing. Silvia Mrižová v.r.   riaditeľka SBD


Západoslovenská vodárenská spoločnosť (pdf)

Havarijná služba

Telefónne čísla havarijnej služby:

Výťahy 0903 766 398
Elektro 0903 763 922
Inštalácie 0903 750 075

Od 2.apríla 2013 je tel.č. 0903 750 075 presmerované na spoločnú havarijnú službu TOMA s.r.o.
Dispečing porúch DVS – 5326165

Dokumenty

Legislatíva
Smernice
Tlačivá na stiahnutie

Bankové účty

Bankové účty bytových domov pre vlastníkov

Bankové účty bytových domov pre nájomníkov

Mapa

PARTNERI