Ak  sa  rozhodujete pre dôveryhodného partnera na výkon správy Vášho bytového domu, je tu naša ponuka pre Vás. Kontaktujte nás  a  rozhodnete sa správne.
Stavebné bytové družstvo Topoľčany je správcom bytových domov a držiteľom osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU NA SLOVENSKU.
Okrem základnej činnosti správy zabezpečuje komplexnú obnovu bytových domov od prípravnej fázy až po kolaudáciu.

Oznamy


MESTO TOPOĽČANY Číslo: 2015/Výst.100 K

Mesto Topoľčany, stavebný úrad zvolal dňa 03.06.2015 pracovné stretnutie so správcami bytových domov mesta Topoľčany ohľadom dojednania spoločného postupu pri žiadostiach týkajúcich sa zasklievania balkónov a lodžii bytových domov.

Na tomto stretnutí bolo dohodnuté nasledovné:

  1. Akékoľvek úpravy balkónov a lodžií (zasklievanie, rolety, žalúzie a pod.) v bytových domov budú povoľované ako celok spoločne pre celý bytový dom. K žiadosti bude doložená projektová dokumentácia, stanovisko statika, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného ..zboru v Topoľčanoch, súhlas vlastníkov v zmysle zákona o vlastníctve bytov č. 182/1993 Z.z. Po nadobudnutí právoplatnosti povolenia budú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov povinní odsúhlasený typ zasklievania akceptovať.
  2. Individuálne žiadosti nebudú povoľované.
  3. Pri umiestňovaní klimatizačných jednotiek piati nasledovné: – ak je vonkajšia jednotka voľne položená na balkóne, nie je potrebné povolenie stavebného úradu – ak je ukotvená do akejkoľvek spoločnej časti bytového domu napr. muriva je potrebné povolenie stavebného úradu.

V Topoľčanoch dňa 08.06.2015

Havarijná služba

Telefónne čísla havarijnej služby:

Výťahy 0903 766 398
Elektro 0903 763 922
Inštalácie 0903 750 075

Od 2.apríla 2013 je tel.č. 0903 750 075 presmerované na spoločnú havarijnú službu TOMA s.r.o.
Dispečing porúch DVS – 5326165

Dokumenty

Legislatíva
Smernice
Tlačivá na stiahnutie

Bankové účty

Bankové účty bytových domov pre vlastníkov

Bankové účty bytových domov pre nájomníkov

Mapa

PARTNERI