STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO TOPOĽČANY JE SPRÁVCOM BYTOVÝCH DOMOV S DLHOROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI A ODBORNOSŤOU, ČO JE DEKLAROVANÉ  AJ OSVEDČENÍM O ABSOLVOVANÍ AKREDITOVANÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU NA SLOVENSKU. OKREM ZÁKLADNEJ ČINNOSTI SPRÁVY ZABEZPEČUJE KOMPLEXNÚ OBNOVU BYTOVÝCH DOMOV OD PRÍPRAVNEJ FÁZY AŽ PO KOLAUDÁCIU.

Oznamy

SPRÁVCA – STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO TOPOĽČANY OZNAMUJE, ŽE Z DÔVODU PREDCHÁDZANIA ŠÍRENIA PRENOSNÉHO OCHORENIA COVID-19,  OD 25.10.2021 POZASTAVUJEME OSOBNÉ VYBAVOVANIE STRÁNOK V KANCELÁRIACH NA POSCHODÍ. VŠETKY POŽIADAVKY BUDÚ VYBAVOVANÉ V ZÁKAZNÍCKOM CENTRE NA PRÍZEMÍ.

Havarijná služba

Telefónne čísla havarijnej služby:

Inštalácie – 0903 750 075

Výťahy – 0903 766 398
Elektro – 0903 763 922
  

Od 2.apríla 2013 je tel.č. 0903 750 075 presmerované na spoločnú havarijnú službu TOMA s.r.o.
Dispečing porúch DVS – 5326165

Dokumenty

Bankové účty

Bankové účty bytových domov pre nájomníkov

Mapa

PARTNERI